OBD Việt Nam Chuyển Giao Máy Chẩn Đoán Đa Năng G-scan 2 tại Hà Nội
OBD Việt Nam Chuyển Giao Máy Chẩn Đoán Đa Năng G-scan 2 tại Hà Nội
18/09/2018
OBD Việt Nam Chuyển Giao Máy Chẩn Đoán G-scan 2 Tại Tây Ninh
12/10/2018
Máy Chẩn Đoán G-scan 2 - Hướng Dẫn Đọc Và Xóa Lỗi Trên Xe Mitsubishi Triton 1

Hướng dẫn G-scan 2 đọc lỗi và xóa lỗi dòng xe Mitsubishi Triton

Cách Sử Dụng G-scan 2 Đọc Và Xóa Lỗi Cho Xe Mitsubishi Triton

OBD Việt Nam gửi đến các Anh Em kỹ thuật bài viết tiếp theo trong series bài viết hướng dẫn dử dụng máy chẩn đoán đa năng tiếng Việt G-scan 2 từ cơ bản đến nâng cao.

Máy Chẩn Đoán G-scan 2 - Hướng Dẫn Đọc Và Xóa Lỗi Trên Xe Mitsubishi Triton 1

Hướng dẫn G-scan 2 đọc lỗi và xóa lỗi dòng xe Mitsubishi Triton

Hôm nay, chúng tôi hướng dẫn Anh Em sử dụng máy chẩn đoán G-scan 2 chọn xe, đọc và xóa lỗi trên dòng xe Mitsubishi Triton.

Để bắt đầu, chúng ta chọn DIAGNOSIS.

Máy Chẩn Đoán G-scan 2 - Hướng Dẫn Đọc Và Xóa Lỗi Trên Xe Mitsubishi Triton 2

G-scan 2 đọc lỗi xe Mitsubishi

Chọn thị trường Asia và chọn dòng xe Mitsubishi.

Máy Chẩn Đoán G-scan 2 - Hướng Dẫn Đọc Và Xóa Lỗi Trên Xe Mitsubishi Triton 3

Chọn dòng xe trên Mitsubishi

Chọn tiếp mục Japan Domestic.

Máy Chẩn Đoán G-scan 2 - Hướng Dẫn Đọc Và Xóa Lỗi Trên Xe Mitsubishi Triton 4

Chúng ta kéo xuống và chọn TRITON.

Máy Chẩn Đoán G-scan 2 - Hướng Dẫn Đọc Và Xóa Lỗi Trên Xe Mitsubishi Triton 5

Chọn xe Triton

Bước tiếp theo chúng ta chọn đời xe. Máy chẩn đoán G-scan 2 sẽ chia dòng xe Mitsubishi làm 3 đời khác nhau và chúng ta chọn xe phù hợp với xe của chúng ta.

Máy Chẩn Đoán G-scan 2 - Hướng Dẫn Đọc Và Xóa Lỗi Trên Xe Mitsubishi Triton 6

Chọn đời xe phù hợp với dòng xe đang chẩn đoán

Để quét tất cả hệ thống ta chọn SYSTEM SEARCH.

Máy Chẩn Đoán G-scan 2 - Hướng Dẫn Đọc Và Xóa Lỗi Trên Xe Mitsubishi Triton 7

System Search – chức năng quét tất cả hệ thống trên xe

Nếu muốn quét riêng từng hệ thống nào ta chọn vào hệ thống cần quét, ở đây chúng tôi chọn hệ thống động cơ làm ví dụ.

Để tiến hành đọc lỗi ta chọn Diagnostic Trouble Code.

Máy Chẩn Đoán G-scan 2 - Hướng Dẫn Đọc Và Xóa Lỗi Trên Xe Mitsubishi Triton 8

Đọc lỗi dòng xe Mitsubishi Triton

Giao diện của chúng ta sẽ gồm 3 cột, mã lỗi (Code), mô tả lỗi (Description), trạng thái lỗi (State).

Máy Chẩn Đoán G-scan 2 - Hướng Dẫn Đọc Và Xóa Lỗi Trên Xe Mitsubishi Triton 10

Giao diện hiển thị mã lỗi

Đỗi với những lỗi có trạng thái Present, chúng ta phải khắc phục lỗi này và xóa lỗi một lần nữa.

Để tiến hành xóa lỗi ta chọn Erase -> OK.

Máy Chẩn Đoán G-scan 2 - Hướng Dẫn Đọc Và Xóa Lỗi Trên Xe Mitsubishi Triton 9

Xóa mã lỗi cho xe Misubishi Triton

Chúc Anh Em thực hiện thành công và sử dụng G-scan 2 thành thạo.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần OBD Việt Nam
Hotline: 0913.92.75.79

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *