05/03/2018

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Quảng Ninh

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Quảng Ninh Những ngày đầu năm mới tại OBD Việt Nam, các hành trình chuyển giao Xuyên Việt đã bắt đầu và […]
05/02/2018

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Gò Vấp

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Gò Vấp Hôm nay, OBD Việt Nam vừa hoàn thành chuyển giao thành công máy chẩn đoán G-scan 2 cho cơ sở Điện […]
31/01/2018

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Hà Nội

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Hà Nội Một ngày vẫn thế, vẫn đi chuyển giao vẫn hỗ trợ Khách Hàng, hôm nay thời tiết Hà Nội se […]
30/01/2018

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Lạng Sơn

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Lạng Sơn Ngày 23/01/2018 vừa qua, OBD Việt Nam chuyển giao thành công máy chẩn đoán G-scan 2 cho Gara Văn Học […]
29/01/2018

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Đắk Lắk

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Đắk Lắk Ngày 19/01/2018 vừa qua OBD Việt Nam chuyển giao thành công máy chẩn đoán đa năng G-scan 2 tiếng Việt […]