21/03/2018

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Nghệ An

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Nghệ An Hôm 16/03/2018, OBD Việt Nam lại được đặt chân đến vùng đất Nghệ An và được đồng hành chuyển giao […]
20/03/2018

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Quận 9

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Quận 9 OBD Việt Nam chuyển giao thành công máy chẩn đoán G-scan 2 cho Gara Anh Thọ ở Quận 9. Cảm […]
19/03/2018

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Lạng Sơn

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Lạng Sơn Ngày 04/03/2018 vừa qua, OBD Việt Nam đã hoàn thành chuyển giao công nghệ máy chẩn đoán tiếng Việt G-scan […]
09/03/2018

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Gia Lai

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Gia Lai Ngày 01/03/2018 OBD Việt Nam vừa hoàn thành chuyển giao máy chẩn đoán đa năng G-scan 2 Tiếng Việt cho […]
07/03/2018

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Thanh Hóa

OBD Việt Nam Chuyển Giao Công Nghệ Tại Thanh Hóa Ngày 01/03/2018 vừa qua OBD Việt Nam vừa hoàn thành chuyến giao máy chẩn đoán đă năng tiếng Việt G-scan […]