10/12/2018
OBD Việt Nam Chuyển Giao G-scan 2 Tại Sơn La

OBD Việt Nam Chuyển Giao G-scan 2 Tại Sơn La

OBD Việt Nam Chuyển Giao Máy Chẩn Đoán G-scan 2 Tại Thành Phố Sơn La Vừa qua, cuộc hành trình “Chuyển giao công nghệ” của OBD Việt Nam lại tiếp […]
05/12/2018
OBD Việt Nam Chuyển Giao G-scan 2 Tại Long Biên - Hà Nội

OBD Việt Nam Chuyển Giao G-scan 2 Tại Long Biên – Hà Nội

OBD Việt Nam Chuyển Giao Máy Chẩn Đoán G-scan 2 Tại Long Biên Hà Nội Vừa qua, OBD Việt Nam rất vui khi thực hiện thành công cuộc chuyển giao […]
03/12/2018
OBD Việt Nam Chuyển Giao Máy Chẩn Đoán Đa Năng G-scan 2

OBD Việt Nam Chuyển Giao Máy Chẩn Đoán Đa Năng G-scan 2

OBD Việt Nam Chuyển Giao Thiết Bị Chẩn Đoán Đa Năng G-scan 2 Trong ngày vừa qua, OBD Việt Nam đã chuyển giao thành công thiết bị chẩn đoán đa […]
28/11/2018
OBD Việt Nam Chuyển Giao G-scan 2 Tại Văn Phòng Hà Nội

OBD Việt Nam Chuyển Giao G-scan 2 Tại Văn Phòng Hà Nội

OBD Việt Nam Chuyển Giao Máy Chẩn Đoán Đa Năng G-scan 2 Tại Văn Phòng Hà Nội Ngày 26/22/2018 vừa qua, OBD Việt Nam đã rất hân hạnh được đón […]
21/11/2018
OBD Việt Nam Chuyển Giao G-scan 2 Tại Thái Bình

OBD Việt Nam Chuyển Giao G-scan 2 Tại Thái Bình

OBD Việt Nam Chuyển Giao Máy Chẩn Đoán Đa Năng G-scan 2 Tại Thái Bình Ngày 06/11/2018 vừa qua, công ty OBD Việt Nam lại có dịp ghé qua vùng […]
22/10/2018
OBD Việt Nam Chuyển Giao Máy Chẩn Đoán G-scan 2 Tại Hà Nội

OBD Việt Nam Chuyển Giao Máy Chẩn Đoán G-scan 2 Tại Hà Nội

OBD Việt Nam Chuyển Giao Máy Chẩn Đoán Đa Năng G-scan 2 Tại Hà Nội Ngày 03/10/2018 vừa qua, OBD Việt Nam đã chuyển giao thành công máy chẩn đoán […]
15/10/2018
OBD Việt Nam Chuyển Giao Máy Chẩn Đoán G-scan 2 Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

OBD Việt Nam Chuyển Giao Máy Chẩn Đoán G-scan 2 Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Chuyển Giao Máy Chẩn Đoán Đa Năng G-scan 2 Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Ngày 19/09/2018 vừa qua, OBD Việt Nam đã chuyển giao thành công máy chẩn đoán […]