Giắc Chẩn Đoán HONDA / ACURA 3 Chân
Giắc Chẩn Đoán HONDA / ACURA 3 Chân
03/11/2017
Giắc Chẩn Đoán TOYOTA Vuông 17 + 1 Chân
Giắc Chẩn Đoán TOYOTA Vuông 17 + 1 Chân
03/11/2017

Giắc Chẩn Đoán TOYOTA Tròn 17 Chân

Giắc chẩn đoán TOYOTA tròn 17 chân dùng để kết nối với các dòng xe Toyota và Lexus cũ có kiểu giắc tròn.

Lưu ý: Giắc này tương tự với giắc MAZDA 17 chân, cần chú ý tên khắc trên giắc trước khi sử dụng.

Nguồn gốc xuất xứ: Chính hãng 100% xuất xứ từ Hàn Quốc.

Danh mục: