Giắc Chẩn Đoán BMW Tròn 20 Chân
Giắc Chẩn Đoán BMW Tròn 20 Chân
03/11/2017
Bộ 14 Cáp Chẩn Đoán OBD I Cho Các Xe Sản Xuất Tại Châu Á (ASIAN)
Bộ 14 Giắc Chẩn Đoán OBD I Cho Các Xe Sản Xuất Tại Châu Á (ASIAN)
03/11/2017

Giắc Chẩn Đoán MERCEDES-BENZ Tròn 38 Chân

Giắc chẩn đoán MERCEDES-BENZ tròn 38 chân được sử dụng để kết nối với các dòng xe Mercedes cũ có sử dụng giắc chẩn đoán 38 chân nằm trong khoang động cơ.

Nguồn gốc xuất xứ: Chính hãng 100% xuất xứ từ Hàn Quốc.

Danh mục: