Giắc Chẩn Đoán SUBARU 9 Chân
Giắc Chẩn Đoán SUBARU 9 Chân
03/11/2017
Giắc Chẩn Đoán HONDA / ACURA 3 Chân
Giắc Chẩn Đoán HONDA / ACURA 3 Chân
03/11/2017

Giắc Chẩn Đoán MAZDA 17 Chân

Giắc chẩn đoán MAZDA 17 chân dùng để kết nối với các dòng xe Mazda đời cũ sử dụng giắc chẩn đoán 17 chân.

Lưu ý: Giắc này tương tự với giắc tròn TOYOTA 17 chân, cần chú ý tên khắc trên giắc trước khi sử dụng.

Nguồn gốc xuất xứ: Chính hãng 100% xuất xứ từ Hàn Quốc.

Danh mục: