Giắc Chẩn Đoán MAZDA 17 Chân
Giắc Chẩn Đoán MAZDA 17 Chân
03/11/2017
Giắc Chẩn Đoán TOYOTA Tròn 17 Chân
Giắc Chẩn Đoán TOYOTA Tròn 17 Chân
03/11/2017

Giắc Chẩn Đoán HONDA / ACURA 3 Chân

Giắc chẩn đoán HONDA / ACURA 3 chân dùng để kết nối với những dòng xe Honda và Acura cũ có giắc chẩn đoán 3 chân hoặc 5 chân.

Nguồn gốc xuất xứ: Chính hãng 100% xuất xứ từ Hàn Quốc.

Danh mục: