Cáp DLC Máy Chẩn Đoán G-Scan 1
Cáp DLC Máy Chẩn Đoán G-Scan 1
03/11/2017
Cáp Chẩn Đoán VOLKSWAGEN / AUDI Kép 2x2 Chân
Cáp Chẩn Đoán VOLKSWAGEN / AUDI Kép 2×2 Chân
03/11/2017

Cáp DLC Máy Chẩn Đoán G-Scan 2

Cáp DLC dành cho máy chẩn đoán G-scan 2 dùng để kết nối máy chẩn đoán G-scan với giắc OBD 2 của xe.

Nguồn gốc xuất xứ: Chính hãng 100% xuất xứ từ Hàn Quốc.

Danh mục: