Bộ Đo Xung VMI 2
22/10/2017
Cáp DLC Máy Chẩn Đoán G-Scan 2
Cáp DLC Máy Chẩn Đoán G-Scan 2
03/11/2017

Cáp DLC Máy Chẩn Đoán G-Scan 1

Cáp DLC dành cho máy chẩn đoán G-scan 1 dùng để kết nối máy chẩn đoán G-scan với giắc OBD 2 của xe.

Nguồn gốc xuất xứ: Chính hãng 100% xuất xứ từ Hàn Quốc.

Danh mục: