Cáp Chẩn Đoán KIA Kiểu A - 20 Chân
Cáp Chẩn Đoán KIA Kiểu A – 20 Chân
03/11/2017
Giắc Chẩn Đoán SUBARU 9 Chân
Giắc Chẩn Đoán SUBARU 9 Chân
03/11/2017

Cáp Chẩn Đoán MITSUBISHI Kép 12 Chân + 16 Chân

Cáp chẩn đoán MITSUBISHI kép 12 + 16 chân dùng để kết nối với các dòng xe Mitsubishi hoặc Hyundai cũ có sử dụng giắc chẩn đoán 12 chân đơn hoặc giắc kép 12 + 16 chân.

Nguồn gốc xuất xứ: Chính hãng 100% xuất xứ từ Hàn Quốc.

Danh mục: