Máy Chẩn Đoán G-scan 2 – Truck Kit
22/10/2017
Bộ Đo Xung VMI 2
22/10/2017

Bộ Đo Xung VMI

Bộ phụ kiện mở rộng cho chức năng đo xung, Oscilloscope. Có thể tích hợp được với tất cả các cấu hình G-scan 2 như Trade-in kit, Asian kit, Full kit hay Truck kit nhằm mở rộng các chức năng chẩn đoán chuyên sâu như: Đo xung sóng, mô phỏng.

Danh mục: