Giắc Chẩn Đoán MERCEDES-BENZ Tròn 38 Chân
Giắc Chẩn Đoán MERCEDES-BENZ Tròn 38 Chân
03/11/2017
Bộ 3 Giắc Chẩn Đoán OBD I Cho Các Xe Sản Xuất Tại Châu Âu (Mỹ Và EU)
Bộ 3 Giắc Chẩn Đoán OBD I Cho Các Xe Sản Xuất Tại Châu Âu (Mỹ Và EU)
03/11/2017

Bộ 14 Giắc Chẩn Đoán OBD I Cho Các Xe Sản Xuất Tại Châu Á (ASIAN)

Bộ giắc chẩn đoán dòng cho các dòng xe tại thị trường châu Á: Toyota, Lexus, Honda, Huyndai / Mitsubishi, Nissan, Deawoo, Mazda, Kia, …

Nguồn gốc xuất xứ: Chính hãng 100% xuất xứ từ Hàn Quốc.

Danh mục: